Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами діяльності за 2004–2011 роки1

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20112

тис.грн.

у %

до під-сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-

сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-

сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-

сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-

сум-

ку

тис.грн.

у %

до під-

сум-

ку

Промисловість

5963269,4

100

7335487,0

100

10477914,9

100

11628470,3

100

12354611,4

100

11186434,9

100

13613185,7

100

24065949,3

100

Добувна промисловiсть

580327,8

9,7

455085,3

6,2

677053,8

6,5

310299,6

2,7

269851,0

2,2

361369,7

3,2

898634,6

6,6

2579021,1

10,7

Добування паливно-енергетичних

корисних копалин

563812,8

9,4

433031,2

5,9

637327,0

6,1

250314,2

2,2

163296,1

1,3

310077,7

2,8

845754,1

6,2

 

 

2526150,9

10,5

Добування корисних копалин, крiм паливно-енергетичних

16515,0

0,3

22054,1

0,3

39726,8

0,4

59985,4

0,5

106554,9

0,9

51292,0

0,4

52880,5

0,4

 

52870,2

0,2

Переробна промисловiсть

3462683,9

58,1

4586844,5

62,5

6705416,5

64,0

7761811,1

66,7

7701553,4

62,3

6608728,4

59,1

7852156,1

57,7

13135594,3

54,6

з  неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктiв,

напоїв та тютюнових виробiв

446943,6

7,5

537278,6

7,3

637837,9

6,1

937994,4

8,1

1366007,4

11,1

1808221,8

16,2

2071130,8

15,2

 

 

2515148,2

10,5

Легка промисловiсть

215393,2

3,6

246741,4

3,4

263228,9

2,5

318997,0

2,7

328689,9

2,7

335595,7

3,0

260756,4

1,9

350537,0

1,5

текстильне виробництво; виробництво одягу,

хутра та виробiв з хутра

159025,5

2,7

190050,0

2,6

187999,4

1,8

217271,6

1,8

217422,0

1,8

193071,7

1,7

180183,7

1,3

 

 

223025,9

1,0

виробництво шкiри, виробiв зi шкiри

та iнших матерiалiв

56367,7

0,9

56691,4

0,8

75229,5

0,7

101725,4

0,9

111267,9

0,9

142524,0

1,3

80572,7

0,6

 

 

127511,1

0,5

Оброблення деревини та виробництво виробiв

з деревини, крiм меблiв

413840,4

6,9

523417,6

7,1

643743,3

6,1

964994,9

8,3

1157233,2

9,4

1167664,7

10,4

1270685,5

9,3

 

 

1682909,6

7,0

Целюлозно-паперове виробництво;

видавнича дiяльнiсть

117729,3

2,0

150598,9

2,1

178152,0

1,7

245455,1

2,2

331511,9

2,7

356768,0

3,2

412153,8

3,0

 

 

597824,7

2,5

Виробництво коксу, продуктiв нафтоперероблення

604259,1

10,1

916979,2

12,5

2423224,6

23,1

2136108,2

18,3

1117437,2

9,0

589929,6

5,3

966496,0

7,1

 

988314,1

4,1

Хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть

988075,3

16,6

1290872,1

17,6

1404158,2

13,4

1521588,4

13,1

1249911,5

10,1

696079,7

6,2

1215056,4

8,9

 

4461986,5

18,5

хiмiчне виробництво

774714,2

13,0

964321,0

13,1

1050799,9

10,0

1115497,2

9,6

774464,2

6,3

367817,3

3,3

787083,9

5,8

3986706,4

16,5

виробництво гумових та пластмасових виробiв

213361,1

3,6

326551,1

4,5

353358,3

3,4

406091,2

3,5

475447,3

3,8

328262,4

2,9

427972,5

3,1

 

475280,1

2,0

Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї

373263,8

6,3

492540,9

6,7

628766,8

6,0

886741,9

7,6

1054519,4

8,5

951350,2

8,5

933709,8

6,9

 

 

1196625,6

5,0

Металургiйне виробництво та виробництво

готових металевих виробiв

51369,3

0,9

98196,6

1,3

109891,2

1,1

140561,7

1,2

198605,8

1,6

146123,0

1,3

159128,2

1,2

 

 

217218,5

0,9

Машинобудування

136336,3

2,3

203619,9

2,8

266067,4

2,5

412819,7

3,5

705130,2

5,7

341990,7

3,1

325327,6

2,4

779431,8

3,2

виробництво машин та устатковання

87791,1

1,5

143844,3

2,0

190497,3

1,8

316212,8

2,7

554550,3

4,5

221606,3

2,0

175800,8

1,3

 

561068,6

2,3

виробництво електричного, електронного

та оптичного устатковання

31785,3

0,5

44401,0

0,6

57986,8

0,5

61029,9

0,5

119232,4

1,0

81713,0

0,7

116448,1

0,9

 

 

180582,1

0,8

виробництво транспортних засобiв та устатковання

16759,9

0,3

15374,6

0,2

17583,3

0,2

35577,0

0,3

31347,5

0,2

38671,4

0,4

33078,7

0,2

 

 

37781,1

0,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу  та води

1920257,7

32,2

2293557,2

31,3

3095444,6

29,5

3556359,6

30,6

4383207,0

35,5

4216336,8

37,7

4862395,0

35,7

 

8351333,9

34,7

__________________

1 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 19/10/2012