Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

                               

 

Фактично

за 

січень–березень  

2012р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

березень 2012р.  до

січень–березень

2012р.

до січня–березня

2011р.

довідково:

січень–березень

2011р.

до січня–березня

2010р.

лютого

2012р.

березня 2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

              3842,4

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

103,3

113,9

113,4

128,7

Індекс обсягу продукції   сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

100,7

111,7

Виробництво основних видів продукції тваринництва

25,6

135,5

106,3

106,7

118,2

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

68,7

145,5

102,4

102,4

94,4

яйця, млн.шт.

177,9

123,0

83,7

80,4

141,6

Інвестиції в основний капітал 7, млн.грн.

3583,68

х

х

74,39

116,810

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн.

161,4

х

х

110,8

132,1

Вантажооборот, млн.ткм

431,2

146,8

104,2

95,1

123,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

316,2

109,1

92,2

93,0

114,9

Експорт  товарів1, млн.дол.США

140,0

х

х

91,7

315,7

Імпорт  товарів1, млн.дол.США

140,1

х

х

102,2

470,4

Сальдо (+,–)1

-0,1

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,млн.грн.

4506,2

х

х

117,9

114,0

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

23091

102,13

116,44

116,81

118,91

реальна, %

х

101,63

114,94

115,51

110,91

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

7,8

97,2

100,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5,тис.осіб

17,0

105,0

94,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

100,4

100,56

103,06

___________________________

1 Дані  за  січень–лютий.

2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 

3 Лютий 2012р. у  %  до січня 2012р.

4 Лютий 2012р. у  %  до лютого 2011р.

5 Станом  на  1  березня.

6 Березень у %  до  грудня  попереднього  року.

7 Без  ПДВ.

8 Дані  за  2011р.

9 2011р. у %  2010р.

10 2010р. у  % до  2009р.

 

      

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 18/04/2012