Основні показники соціально-економічного розвитку регіону                               

 

 

Фактично

за  2012р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

грудень 2012р. до

2012р.

до

2011р.

довідково:

2011р.

до

2010р.

листопада

2012р.

 грудня       2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

21139,0

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

93,5

87,8

101,2

125,7

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського  виробництва (попередні дані)

х

х

х

105,6

113,3

Виробництво основних видів продукції тваринництва

115,3

68,4

102,5

105,6

110,8

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

466,1

107,0

135,2

103,2

97,1

яйця, млн.шт.

859,7

103,4

132,1

96,7

121,7

Обсяг виконаних будівельних робіт2  млн.грн.

1009,4

х

х

92,3

115,9

Вантажооборот, млн.ткм

2122,6

86,4

91,0

98,2

110,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

1361,4

98,7

106,6

102,5

100,6

Експорт  товарів1, млн.дол.США

792,2

х

х

93,6

199,6

Імпорт  товарів1, млн.дол.США

932,8

х

х

95,7

173,0

Сальдо (+,–)1, млн.дол.США

–140,6

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

20217,7

х

х

113,0

119,9

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

25251

97,73

112,44

115,31

115,21

номінальна, грн.

реальна, %

х

97,73

113,14

115,41

108,01

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

7,3

89,5

84,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

15,5

104,5

105,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

99,3

99,36

102,96

_____________

1 Дані  за  січень–листопад.

2 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 

3 Листопад 2012р. у  %  до жовтня  2012р.

4 Листопад 2012р. у  %  до листопада 2011р.

5 Станом  на  1 грудня.

6 Грудень у %  до  грудня  попереднього  року.

 

                              

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 17/01/2013