Обсяг оптового товарообороту підприємств,

основним видом діяльності яких є оптова торгівля

 

 

Обсяг оптового

 товарообороту за

 січень-червень

2012 року, 

тис.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, %

У тому числі питома вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

Область

3535881,0

35,5

64,5

68,5

93,3

54,9

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 12/09/2012