Основні показники соціально-економічного розвитку регіону              

 

 

Фактично

за

січень

2013р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

січень 2013р.  до

січень

 2013р.

  до січня

  2012р.

довідково:

січень

2012р.

 до січня

2011р.

   грудня

     2012р.

січня   2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

22787,8

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,9

92,4

92,4

111,4

Індекс обсягу сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

110,5

101,4  

Виробництво основних видів продукції тваринництва

11,1

91,7

100,9

100,9

110,0

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

19,2

50,0

104,3

104,3

102,2

яйця, млн.шт.

77,3

105,0

136,1

136,1

76,4

Прийняття в експлуатацію загальної  площі  житла, тис.м2

532,61

х

х

91,82

96,73

Індекс будівельної продукції4

х

21,4

59,6

59,6

131,8

Вантажооборот, млн.ткм

104,7

61,3

96,6

96,6

99,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

115,3

96,3

108,5

108,5

94,2

Експорт  товарів, млн.дол.США

821,51

х

х

87,22

185,63

Імпорт  товарів, млн.дол.США

983,71

х

х

92,12

163,83

Сальдо (+,–),млн.дол.США

–162,21

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол.США

58,41

х

х

68,02

112,43

Імпорт  послуг, млн.дол.США

51,21

х

х

77,42

320,53

Сальдо (+,–), млн.дол.США

7,21

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

1619,4

х

х

109,2

110,9

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

25391

106,45

109,06

114,82

114,83

реальна, %

х

106,35

109,96

114,92

108,03

Заборгованість  із виплати заробітної плати7,  млн.грн.

8,9

121,5

109,8

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних, тис.осіб

17,6

х

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,3

99,6

100,38

100,08

 __________________

1 Дані  за  2012р.

2 2012р. у  %  до 2011р.

3 2011р. у  %  2010р.

4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 

5 Грудень 2012р. у %  до листопада 2012р.

6 Грудень 2012р. у %  до  грудня 2011р.

7 Станом  на  1  січня.

8 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

                                    

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 18/02/2013