Основні показники соціально-економічного розвитку регіону  

            

 

Фактично

за  січеньжовтень

2013р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

        жовтень 2013р.  до

січень–жовтень

2013р.

до січня–жовтня

2012р.

довідково:

січень–жовтень

2012р.

до січня–жовтня

2011р.

вересня

2013р.

жовтня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

14870,8

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

111,3

103,0

93,3

104,2

Індекс обсягу

сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

102,8

105,4

Виробництво основних видів продукції тваринництва

91,5

103,9

99,1

107,0

105,0

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

396,7

94,1

100,5

101,3

100,9

яйця, млн.шт.

723,2

102,5

91,4

101,2

92,1

Прийняття  в  експлуатацію  загальної  площі  житла, тис.м2

370,61

х

х

110,51

127,81

Індекс  будівельної  продукції2

х

х

х

115,3

х

Вантажооборот, млн.ткм

881,0

103,1

85,0

86,5

97,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1105,8

104,2

90,3

98,7

101,1

Експорт товарів1, млн.дол.США

336,1

х

х

47,5

100,9

Імпорт товарів1, млн.дол.США

390,6

х

х

46,7

102,2

Сальдо (+,–)1, млн.дол.США

–54,5

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол.США

51,4

х

х

120,2

60,5

Імпорт послуг1, млн.дол.США

20,1

х

х

62,7

129,6

Сальдо (+,–)1, млн.дол.США

31,3

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

18572,6

х

х

111,1

114,3

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

26671

98,03

103,64

105,81

115,71

номінальна, грн.

реальна, %

х

98,03

104,94

106,91

115,71

Заборгованість  із  виплати заробітної  плати5, млн.грн.

9,5

97,9

131,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних5, тис.осіб

14,3

86,9

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,3

99,6

99,57

99,27

____________

1 Дані  за  січень–вересень.

2 За  даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні  та вагомі  за  обсягами  малі  підприємства.

3 Вересень  2013р.  у  %  до  серпня  2013р.

4 Вересень  2013р.  у  %  до  вересня  2012р.

5 Станом  на  1 жовтня.

6 У зв’язку з набранням чинності  з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення"  та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

7 Жовтень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 18/11/2013