Основні показники соціально-економічного розвитку регіону  

 

 

Фактично

за 

2013р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

 грудень 2013р. до

2013р.

до

2012р.

довідково:

2012р.

до

2011р.

листопада

2013р.

грудня

2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, млн.грн.

18551,9

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

97,6

100,6

95,0

101,2

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського  виробництва

х

х

х

102,8

106,3

Виробництво основних видів продукції тваринництва

120,4

62,4

91,7

104,4

105,6

м’ясо (реалізація худоби та

птиці на забій у живій вазі), тис.т

молоко, тис.т

470,2

102,5

96,4

100,8

103,2

яйця, млн.шт.

875,1

95,7

101,0

101,8

96,7

Індекс  будівельної  продукції2

х

х

х

116,6

х

Вантажооборот, млн.ткм

1076,0

98,2

85,9

86,3

98,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

1328,8

104,2

95,1

97,6

102,5

Експорт  товарів1, млн.дол.США

435,8

х

х

55,0

93,7

Імпорт  товарів1, млн.дол.США

515,0

х

х

55,2

95,7

Сальдо (+,–)1, млн.дол.США

–79,2

х

х

х

х

Оборот  роздрібної  торгівлі,

млн.грн.

22745,2

х

х

111,3

113,0

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

26631

98,83

104,54

105,51

115,31

номінальна, грн.

реальна, %

х

98,83

105,24

106,51

115,41

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,  млн.грн.

8,1

97,5

111,2

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних6, тис.осіб

15,4

106,8

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,5

100,0

100,07

99,37

________________

1 Дані  за  січень–листопад.

2 За  даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні  та вагомі  за  обсягами  малі  підприємства.

3 Листопад  2013р. у  %  до  жовтня  2013р.

Листопад 2013р. у  %  до листопада  2012р.

5 Станом  на  1 грудня.

6 У зв’язку з набранням чинності  з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення"  та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

7 Грудень  у  %  до  грудня  попереднього  року.

  

 

 

     Дата останньої модифікації: 20/01/2013