Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              у січні 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2016р.

до

грудня 2015р.

Січень 2016р.

до

січня 2015р.

Промисловість

B+C+D

88,0

87,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

81,0

82,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,2

80,7

Переробна промисловість

С

69,6

85,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

80,9

43,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,8

119,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

81,5

110,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

114,6

108,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

50,3

79,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

55,9

175,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

66,0

132,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,7

92,9

______________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 29/02/2016