Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньлютий 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2016р.

до

січня 2016р.

Лютий 2016р.

до

лютого 2015р.

Січень–лютий 2016р. до

січня–лютого 2015р.

 

Промисловість

B+C+D

102,1

88,0

87,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

116,6

88,4

85,6

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

93,3

82,9

81,8

Переробна промисловість

С

144,4

93,1

89,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

127,6

51,9

47,8

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,9

37,6

58,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

137,8

113,5

112,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,5

95,4

101,8

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

204,9

112,2

99,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

136,9

165,3

169,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

156,4

146,8

140,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

84,1

87,2

91,0

 ______________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/03/2016