Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньберезень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2016р.

до

лютого 2016р.

Березень 2016р.

до

березня 2015р.

Січень–березень 2016р. до

січня–березня 2015р.

 

Промисловість

B+C+D

110,3

91,8

89,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

111,7

95,6

88,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

112,3

82,2

81,9

Переробна промисловість

С

111,3

109,6

96,2

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

92,8

87,0

56,5

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86,9

70,6

61,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

109,0

100,5

106,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

142,8

88,3

95,9

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

131,3

112,0

104,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,1

123,3

148,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

111,9

162,2

148,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,8

85,9

89,6

_____________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/04/2016