Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньтравень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2016р.

до

квітня

2016р.

Травень 2016р.

до

травня 2015р.

Січень–травень 2016р. до

січня–травня 2015р.

Промисловість

B+C+D

91,9

90,4

91,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,7

95,3

92,6

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

97,4

85,0

84,2

Переробна промисловість

С

96,1

106,1

101,4

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

92,9

70,0

64,7

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85,6

83,8

69,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

95,6

104,1

104,4

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

167,9

133,4

87,1

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,5

101,1

108,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

80,8

96,4

130,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

108,2

216,8

159,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

82,5

80,7

89,8

_____________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/06/2016