Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньчервень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Червень 2016р.

до

травня 2016р.

Червень 2016р.

до

червня 2015р.

Січень–червень 2016р. до

січня–червня 2015р.

Промисловість

B+C+D

101,1

91,7

91,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,0

95,5

93,1

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

99,4

87,1

84,7

Переробна промисловість

С

102,3

103,8

101,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

89,9

61,5

64,2

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

232,9

139,1

81,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,6

97,6

103,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

59,9

58,9

82,3

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

107,5

110,5

109,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

126,3

109,0

125,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,5

196,2

164,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,2

83,7

89,0

_____________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/07/2016