Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньлипень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2016р.

до

червня

2016р.

Липень 2016р.

до

липня 2015р.

Січень–липень 2016р. до

січня–липня 2015р.

Промисловість

B+C+D

103,9

88,5

91,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,3

89,7

92,6

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

101,5

83,2

84,5

Переробна промисловість

С

101,1

95,8

100,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,3

63,4

64,1

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

55,1

47,6

74,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,9

93,6

101,7

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

159,6

98,6

84,6

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

132,5

132,6

113,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,4

108,9

123,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

74,1

117,9

157,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,9

86,0

88,6

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/08/2016