Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньвересень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2016р.

до

серпня 2016р.

Вересень 2016р.

до

вересня 2015р.

Січень–вересень 2016р. до

січня–вересня 2015р.

Промисловість

B+C+D

102,7

97,8

92,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,3

98,6

94,3

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

102,7

99,6

87,3

Переробна промисловість

С

103,8

97,7

101,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

90,9

64,1

65,1

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

120,2

69,6

76,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,9

102,0

101,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,5

65,3

82,8

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

94,0

97,9

111,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

162,3

126,2

122,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

112,2

154,2

162,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,1

95,9

88,8

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/10/2016