Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньлистопад 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2016р.

до

жовтня 2016р.

Листопад 2016р.

до

листопада 2015р.

Січень– листопад 2016р. до

січня– листопада 2015р.

Промисловість

B+C+D

101,9

98,6

94,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,1

94,8

95,2

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

95,1

99,1

89,3

Переробна промисловість

С

98,6

91,8

100,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

89,5

72,7

66,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,9

17,5

55,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

88,2

94,3

102,1

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

243,6

122,4

86,1

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

80,5

99,9

109,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

155,3

162,5

124,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

109,4

153,6

159,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

111,1

105,6

91,7

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/12/2016