Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                              за січеньгрудень 2016 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2016р.

до

листопада

2016р.

Грудень 2016р.

до

грудня 2015р.

Січень–грудень 2016р. до

січня–грудня 2015р.

Промисловість

B+C+D

105,7

106,5

95,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,8

104,7

96,3

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

102,6

96,7

90,3

Переробна промисловість

С

99,5

111,8

101,9

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

108,1

78,0

66,8

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

309,8

339,2

69,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,8

102,7

103,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

41,9

62,0

84,5

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

88,7

96,7

108,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,6

133,2

126,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

72,1

110,6

153,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

113,9

109,1

93,4

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/01/201