Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності у 2016 році1

                                                                                                 (уточнені дані)

                                                                                                                                              (тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

2610685,7

5193144,4

8138385,4

10953615,7

13322843,5

15590344,0

18350594,8

21104729,3

23863720,8

27319062,2

31205880,6

35094972,8

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води

B+C+D+Е36

2596881,6

5165375,0

8095715,1

10894215,4

13247182,9

15500886,0

18247401,3

20986864,6

23730169,3

27170725,8

31042564,0

34913433,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2588936,0

5149876,4

8072406,3

10863202,4

13208117,0

15454904,2

18194816,2

20927646,1

23663150,6

27095843,9

30959877,6

34822468,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

1091922,5

2421740,4

3920468,2

5590180,2

7039245,7

8449524,7

10213383,1

12069280,5

13877937,3

15647561,0

17325190,8

18769896,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

165644,7

254806,1

334384,5

677106,3

882822,2

1010576,9

1397159,1

1674478,4

1888795,1

2231307,1

2496292,5

2658967,1

Переробна промисловість

С

926277,8

2166934,3

3586083,7

4913073,9

6156423,5

7438947,8

8816224,0

10394802,1

11989142,2

13416253,9

14828898,3

16110929,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

280764,0

532420,5

774066,2

1018370,8

1213558,0

1387516,6

1568696,3

1819210,4

2056842,3

2255494,8

2478874,8

2672239,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

29882,2

69022,4

102273,2

133379,4

159995,8

185097,8

220667,5

244994,9

275899,7

309353,7

359360,2

414312,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

266256,7

630986,7

1038850,3

1407180,2

1780976,3

2175400,8

2580208,3

3053336,5

3541950,7

3956016,0

4380615,3

4737407,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85274,5

206072,3

318742,4

422716,2

511536,5

607300,4

692273,4

801102,5

905212,2

996594,9

1116495,2

1222454,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108372,1

376793,0

723114,7

1078526,9

1416385,1

1800849,5

2236681,4

2672060,6

3081705,2

3462963,9

3743638,4

3992072,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

15051,1

34388,0

71268,3

111321,4

150995,0

184398,9

231803,7

280496,5

343616,6

396291,0

444832,5

510255,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

114406,4

255572,5

453307,5

578324,2

715814,6

847150,6

978720,3

1155930,8

1359412,9

1556709,3

1748696,6

1916148,8

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

1497013,5

2728136,0

4151938,1

5273022,2

6168871,3

7005379,5

7981433,1

8858365,6

9785213,3

11448282,9

13634686,8

16052572,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

21749,7

43268,0

65979,1

90413,3

114726,5

135439,8

155778,6

177083,2

200570,2

223218,3

246003,0

272503,9

Забір, очищення та постачання води

36

7945,6

15498,6

23308,8

31013,0

39065,9

45981,8

52585,1

59218,5

67018,7

74881,9

82686,4

90964,1

____________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2017р.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році1

                                                                                  (уточнені дані)

                                                                                                                                       (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

99,2

99,2

99,2

99,2

99,1

99,1

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

41,8

46,6

48,2

51,1

52,8

54,2

55,7

57,2

58,2

57,3

55,5

53,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6,3

4,9

4,1

6,2

6,6

6,5

7,6

7,9

7,9

8,2

8,0

7,6

Переробна промисловість

С

35,5

41,7

44,1

44,9

46,2

47,7

48,1

49,3

50,3

49,1

47,5

45,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

10,8

10,3

9,5

9,3

9,1

8,9

8,5

8,6

8,6

8,3

7,9

7,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1,1

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

10,2

12,2

12,8

12,8

13,4

14,0

14,1

14,5

14,8

14,5

14,0

13,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3,3

4,0

3,9

3,9

3,8

3,9

3,8

3,8

3,8

3,6

3,6

3,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

4,2

7,3

8,9

9,8

10,6

11,6

12,2

12,7

12,9

12,7

12,0

11,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

0,6

0,7

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,4

1,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4,4

4,9

5,6

5,3

5,4

5,4

5,3

5,5

5,7

5,7

5,6

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

57,4

52,6

51,0

48,1

46,3

44,9

43,5

42,0

41,0

41,9

43,7

45,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

____________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним підходом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2017р.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 09/03/2017