Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січні–лютому 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2017р.

до

січня 2017р.

Лютий 2017р.

до

лютого 2016р.

Січень– лютий 2017р.

до

січня– лютого 2016р.

Промисловість

B+C+D

95,5

102,6

106,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,5

96,8

100,3

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

95,4

102,9

101,8

Переробна промисловість

С

121,1

92,0

99,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

103,6

57,0

62,9

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,2

114,7

102,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

129,6

90,4

91,4

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

64,1

77,8

94,7

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

120,0

79,5

97,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

135,8

125,9

126,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

124,7

118,8

131,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

82,2

112,5

114,7

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/03/201