Основні показники соціально-економічного розвитку регіону  

 

 

Фактично

за

січеньберезень

2017р.

Темпи  зростання  (зниження), %

березень 2017р. до

січень–березень

2017р.

до січня–березня

2016р.

довідково:

січень–березень

 2016р.

до

січня–

 березня

 2015р.

лютого

 2017р.

березня

    2016р.

Кількість  зареєстрованих

безробітних  на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

12,0

97,1

90,5

х

х

Середньомісячна  заробітна

плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

52561

101,42

145,63

146,0 1

125,71

реальна, %

х

99,92

126,63

128,0 1

88,81

Заборгованість  із виплати заробітної плати4 усього, млн.грн

5,3

105,8

85,7

х

62,8

Індекс споживчих цін

х

101,5

114,3

104,95

101,86   

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

7210,9

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

104,7

96,2

102,5

90,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

96,0

92,7

Обсяг  виконаних будівельних робіт, тис.грн

233146

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

104,0

113,2

Експорт  товарів1, млн.дол. США

98,8

х

х

188,6

107,3

Імпорт  товарів1, млн.дол. США

60,7

х

х

116,7

119,9

Сальдо1 (+,–)

38,1

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

286,7

113,5

61,7

82,1

120,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

274,3

127,2

111,8

102,4

94,0

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

3689,0

116,0

111,6

104,1

х

_______________

1 Дані  за  січень–лютий.

2 Лютий 2017р. до  січня  2017р.

3 Лютий 2017р. до  лютого  2016р.

4 Станом  на  1  березня.   

5 Березень 2017р. до  грудня  2016р.

6  Березень 2016р. до  грудня  2015р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології  розрахунку.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 05/05/2017