Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січніберезні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2017р. до лютого 2017р.

Березень 2017р. до березня 2016р.

Січень– березень 2017р. до

січня–березня 2016р.

Промисловість

B+C+D

104,7

96,2

102,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

120,5

103,4

101,5

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

120,4

109,6

104,5

Переробна промисловість

С

120,6

98,6

98,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

122,6

68,5

65,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91,6

121,0

108,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,4

91,1

91,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

172,3

94,0

94,4

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

161,1

97,4

97,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

121,1

141,6

132,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

109,9

121,7

128,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

81,6

83,4

104,2

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/04/201