Основні показники соціально-економічного розвитку регіону  

 

 

Фактично

за

січеньквітень

2017р.

Темпи  зростання  (зниження), %

квітень 2017р. до

січень–квітень

2017р.

до січня–квітня

2016р.

довідково:

січень–квітень

 2016р.

до

січня–квітня

 2015р.

березня

 2017р.

квітня

    2016р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

11,6

96,1

87,3

х

х

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

54311

109,22

151,23

148,0 1

124,81

реальна, %

х

107,52

131,23

129,1 1

91,81

Заборгованість  із виплати заробітної плати4 усього, млн.грн

8,1

152,1

122,5

х

71,3

Індекс споживчих цін

х

101,0

111,0

105,95

105,86 

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

10716,4

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

93,7

96,0

100,9

92,3

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

96,6

92,8

Обсяг  виконаних будівельних робіт, тис.грн

343893

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

109,3

113,9

Капітальні  інвестиції, млн. грн

1307,61

х

х

75,51

135,51

Прийняття в  експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

115,91

х

х

73,71

135,51

Експорт  товарів1, млн.дол. США

152,9

х

х

143,3

133,0

Імпорт  товарів1, млн.дол. США

108,6

х

х

127,6

127,8

Сальдо1 (+,–)

44,3

х

х

х

х

Експорт  послуг1, млн.дол. США

13,9

х

х

126,7

98,1

Імпорт  послуг1, млн.дол. США

3,5

х

х

90,2

116,1

Сальдо1 (+,–)

10,4

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

387,9

88,0

84,3

82,9

114,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

377,0

97,1

112,0

104,8

95,4

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

5022,2

100,0

108,1

105,9

х

 _______________________                                                                                                                                                                                         

1 Дані  за  січень–березень.

2 Березень 2017р. до  лютого  2017р.

3  Березень  2017р. до  березня  2016р.

4 Станом  на  1  квітня.   

5  Квітень 2017р. до  грудня  2016р.

6  Квітень 2016р. до  грудня  2015р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології  розрахунку.

 

  

 

 

     Дата останньої модифікації: 02/06/2017