Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січніквітні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2017р.

до березня 2017р.

Квітень 2017р.

до квітня 2016р.

Січень– квітень 2017р.

до

січня–квітня 2016р.

Промисловість

B+C+D

93,7

96,0

100,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

89,7

93,9

99,5

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

91,8

98,2

102,8

Переробна промисловість

С

87,9

90,3

96,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

90,7

65,0

64,9

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85,7

88,0

102,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

87,5

82,4

89,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

77,4

136,6

101,9

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

94,8

99,9

98,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,0

148,2

136,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

80,9

113,8

124,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,2

100,3

103,3

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/05/201