Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січнічервні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Червень 2017р. до

травня 2017р.

Червень 2017р. до

 червня 2016р.

Січень–червень 2017р.

 до

січня–червня 2016р.

Промисловість

B+C+D

104,1

115,5

106,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,5

114,2

105,9

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

100,7

120,8

111,1

Переробна промисловість

С

98,4

108,7

101,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

87,8

82,3

70,8

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

116,0

57,6

91,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,2

112,7

95,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,7

146,8

107,5

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

98,1

117,6

107,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

101,1

175,0

155,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

92,3

111,3

121,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

116,2

118,8

106,1

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/07/201