Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                     у січнілипні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2017р. до червня 2017р.

Липень 2017р. до липня  2016р.

Січень–липень 2017р.

до

січня–липня 2016р.

Промисловість

B+C+D

102,5

113,8

107,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,1

120,9

108,2

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

101,8

121,1

112,6

Переробна промисловість

С

112,1

120,7

104,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

109,3

91,0

73,6

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,1

97,4

91,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,2

110,8

97,5

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

904,3

831,9

224,5

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

104,9

92,9

104,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

72,9

128,2

151,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

82,7

124,3

121,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,0

98,6

105,1

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/08/201