Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січнісерпні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2017р.

до

липня 2017р.

Серпень 2017р.

 до

серпня  2016р.

Січень–серпень 2017р. до

січня–серпня 2016р.

Промисловість

B+C+D

101,6

121,9

108,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,2

122,1

110,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

97,3

120,8

113,6

Переробна промисловість

С

104,4

123,1

107,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

113,5

83,8

75,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

64,2

81,2

90,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,2

110,6

99,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,7

1169,1

325,1

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,3

111,7

105,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

143,4

206,7

158,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

115,5

101,4

118,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,5

121,6

106,7

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/201