Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січень

вересень

2017р.

Темпи  зростання  (зниження), %

вересень 2017р. до

січень–вересень

2017р.

до січня–вересня

2016р.

довідково:

січень–вересень

 2016р.

до

січня–

вересня

 2015р.

серпня

 2017р.

вересня

    2016р.

Кількість  зареєстрованих

безробітних  на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

9,9

97,1

86,1

х

х

Середньомісячна  заробітна

плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

59001

99,82

146,63

146,11

125,31

реальна, %

х

100,12

127,23

127,6 1

109,61

Заборгованість  із виплати заробітної плати4 усього,

млн.грн

16,9

134,9

277,0

х

77,7

Індекс споживчих цін

х

101,7

114,1

110,25

107,16   

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

27089,1

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

107,6

126,0

110,8

93,1

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

101,8

100,3

Обсяг  виконаних будівельних робіт, тис.грн

1125282

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

120,0

100,5

Експорт  товарів1, млн.дол. США

366,6

х

х

107,7

147,7

Імпорт  товарів1, млн.дол. США

354,5

х

х

135,9

136,9

Сальдо1 (+,–)

12,1

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

892,8

77,9

80,7

89,1

116,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

918,8

99,3

124,0

118,4

91,7

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

13660,4

93,2

100,1

104,6

х

 __________________                                                                                                                                                                                        

1 Дані  за  січень–серпень.

2 Серпень  2017р. до  липня  2017р.

3 Серпень  2017р. до  серпня  2016р.

4 Станом  на  1  вересня.   

5 Вересень  2017р. до  грудня  2016р.

6 Вересень  2016р. до  грудня  2015р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології  розрахунку.

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 03/11/2017