Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січнівересні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2017р. до серпня 2017р.

Вересень 2017р. до вересня  2016р.

Січень–вересень 2017р. до

січня–вересня 2016р.

Промисловість

B+C+D

107,6

126,0

110,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,5

118,6

111,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

98,6

116,2

113,9

Переробна промисловість

С

103,8

120,4

108,6

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,5

92,8

77,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

154,9

104,6

92,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,5

96,9

98,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

120,4

1263,3

424,7

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

93,2

110,6

106,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

66,4

88,2

147,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

104,4

94,5

115,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

123,4

145,4

110,3

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/10/201