Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січень

жовтень

2017р.

Темпи  зростання  (зниження), %

жовтень 2017р. до

січень–жовтень

2017р.

до січня–жовтня

2016р.

довідково:

січень–жовтень

 2016р.

до

січня–

жовтня

 2015р.

вересня

 2017р.

жовтня

    2016р.

Кількість  зареєстрованих

безробітних  на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,6

86,4

83,2

х

х

Середньомісячна  заробітна

плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

59341

98,92

137,33

145,11

125,41

реальна, %

х

97,32

119,63

126,7 1

110,61

Заборгованість  із виплати заробітної плати4 усього, млн.грн

24,1

142,4

393,9

х

83,6

Індекс споживчих цін

х

101,4

114,0

111,85

108,86

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

31648,2

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

100,2

116,1

111,4

94,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

103,6

100,0

Обсяг  виконаних будівельних робіт, тис.грн

1295229

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

117,2

97,3

Капітальні  інвестиції1, млн.грн

5387,7

х

х

113,8

90,3

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2

425,9

х

х

127,2

74,4

Експорт  товарів1, млн.дол. США

441,8

х

х

112,3

144,1

Імпорт  товарів1, млн.дол. США

425,8

х

х

142,3

137,6

Сальдо1 (+,–)

16,0

х

х

х

х

Експорт  послуг1, млн.дол. США

39,6

х

х

106,4

109,1

Імпорт  послуг1, млн.дол. США

11,5

х

х

92,0

138,8

Сальдо1 (+,–)

28,1

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

987,5

94,5

64,8

86,8

114,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1033,5

104,3

149,8

121,3

90,5

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

15366,1

102,1

104,0

104,6

х

_________________                                                                                                                                                                                          

1 Дані  за  січень–вересень.

2 Вересень  2017р. до  серпня  2017р.

3 Вересень  2017р. до  вересня  2016р.

4 Станом  на  1  жовтня.   

5 Жовтень  2017р. до  грудня  2016р.

6 Жовтень  2016р. до  грудня  2015р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології  розрахунку.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 04/12/2017