Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січніжовтні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Жовтень 2017р. до вересня 2017р.

Жовтень 2017р. до жовтня 2016р.

Січень– жовтень 2017р. до

січня–жовтня 2016р.

Промисловість

B+C+D

100,2

116,1

111,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,4

124,8

112,5

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

103,4

121,6

114,7

Переробна промисловість

С

105,2

127,2

110,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

123,6

134,9

82,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

96,5

83,2

91,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,9

99,1

98,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,2

2132,4

523,9

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,4

112,0

106,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

148,7

186,0

150,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

116,3

97,5

113,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

91,2

99,3

109,1

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/11/201