Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січень

листопад

2017р.

Темпи  зростання  (зниження), %

листопад 2017р. до

січень–листопад

2017р.

до

січня–листопада

2016р.

довідково:

січень–листопад

 2016р.

до

січня–листопада

 2015р.

жовтня

 2017р.

листопада

    2016р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,7

101,6

81,5

х

х

Середньомісячна  заробітна

плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

59691

101,22

145,33

145,11

124,51

реальна, %

х

99,82

126,83

126,7 1

110,11

Заборгованість  із виплати заробітної плати4 усього, млн.грн

25,9

107,6

473,1

х

88,6

Індекс споживчих цін

х

101,1

114,1

113,05

109,86

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

36558,8

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

100,7

114,2

111,8

94,4

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

103,4

101,6

Обсяг  виконаних будівельних робіт, тис.грн

1533462

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

116,6

98,9

Експорт  товарів1, млн.дол. США

515,3

х

х

115,1

144,9

Імпорт  товарів1, млн.дол. США

490,4

х

х

145,4

138,5

Сальдо1 (+,–)

24,9

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

1085,5

111,3

72,8

85,3

114,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

1144,9

97,9

147,2

123,4

89,1

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

17203,1

101,1

101,7

104,9

х

____________                                                                                                                                                                                         

1 Дані  за  січень–жовтень.

2 Жовтень  2017р. до  вересня  2017р.

3 Жовтень  2017р. до  жовтня  2016р.

4 Станом  на  1  листопада.   

5 Листопад  2017р. до  грудня  2016р.

6  Листопад  2016р. до  грудня  2015р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології  розрахунку.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 04/01/2018