Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

                                      у січнілистопаді 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2017р. до жовтня 2017р.

Листопад 2017р. до листопада 2016р.

Січень– листопад 2017р. до

січня– листопада 2016р.

 

Промисловість

B+C+D

100,7

114,2

111,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,1

128,8

114,3

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

94,7

121,3

115,3

Переробна промисловість

С

105,7

134,2

113,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

126,2

184,3

89,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

125,5

111,4

93,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,6

105,5

100,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,5

872,0

560,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,8

135,2

110,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

80,4

97,5

146,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

113,7

101,1

111,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,8

89,0

106,9

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/12/201