Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      у січнігрудні 2017 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2017р. до листопада 2017р.

Грудень 2017р. до грудня 2016р.

Січень– грудень 2017р. до

січня– грудня 2016р.

 

Промисловість

B+C+D

101,8

112,0

112,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,8

124,5

115,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,1

116,0

115,3

Переробна промисловість

С

92,6

130,9

115,4

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

99,9

174,6

95,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

65,3

23,6

77,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,5

97,3

100,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

90,6

2174,8

657,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

79,7

122,4

111,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

151,2

128,9

143,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

76,2

106,6

111,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

119,7

93,3

105,4

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 29/01/201