Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

                                                                                                 (остаточні дані)

                                                                                                                                              (тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

3688544,2

7200601,3

10753819,9

13815001,3

16817137,9

19853461,7

23185436,8

27189545,4

31597368,0

36519710,0

41607262,6

47317646,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

1182562,0

2583307,0

4414371,2

5995695,9

7867113,3

9717766,4

11891937,0

14684426,2

17625516,3

20969217,4

24159931,2

27458085,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

211101,0

435502,2

733920,8

986641,9

1263018,7

1493120,5

1837612,6

2127749,8

2308499,2

2755398,9

2960132,1

3207702,7

Переробна промисловість

С

971461,0

2147804,8

3680450,4

5009054,0

6604094,6

8224645,9

10054324,4

12556676,4

15317017,1

18213818,5

21199799,1

24250382,4

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

147803,6

318670,4

524752,5

698654,8

885468,0

1063924,0

1237490,7

1441465,1

1640434,0

1866520,5

2152039,1

2455671,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

30046,3

62390,7

102997,7

138371,4

176096,7

218247,0

255904,5

283140,2

326173,3

374747,0

417106,7

454900,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

314300,6

686394,1

1128731,4

1470784,6

1923064,7

2386057,8

2838209,7

3349630,7

3895777,3

4423520,6

4921033,1

5360256,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99569,7

224929,0

352114,6

462666,8

577384,4

682282,1

1006421,5

1861002,7

2990813,6

4173052,4

5481025,0

6954660,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

178689,7

433844,6

878604,2

1308079,6

1824619,8

2383412,5

2943680,6

3482947,7

3989167,0

4515690,3

4956760,1

5371958,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

25648,5

59930,2

101070,6

139534,2

182935,2

230922,1

279725,6

335304,9

406861,2

471824,8

535008,3

586130,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

122275,8

262534,8

425888,5

564872,3

743598,3

895937,4

1067324,5

1306557,6

1488693,0

1731247,3

1992301,5

2227315,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2484393,9

4574529,4

6270417,3

7724728,5

8829525,1

9988009,1

11116691,0

12298869,8

13733859,2

15278783,6

17141655,7

19514087,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

21588,3

42764,9

69031,4

94576,9

120499,5

147686,2

176808,8

206249,4

237992,5

271709,0

305675,7

345474,2

____________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

                                                                  (остаточні дані)

                                                                                                                                                  (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

32,0

35,9

41,0

43,4

46,8

48,9

51,3

54,0

55,8

57,4

58,1

58,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5,7

6,1

6,8

7,1

7,5

7,5

7,9

7,8

7,3

7,5

7,1

6,8

Переробна промисловість

С

26,3

29,8

34,2

36,3

39,3

41,4

43,4

46,2

48,5

49,9

51,0

51,3

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

4,0

4,4

4,9

5,1

5,3

5,4

5,3

5,3

5,2

5,1

5,2

5,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

8,5

9,5

10,5

10,6

11,4

12,0

12,2

12,3

12,3

12,1

11,8

11,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2,7

3,1

3,3

3,3

3,4

3,4

4,3

6,8

9,5

11,4

13,2

14,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4,8

6,0

8,2

9,5

10,8

12,0

12,7

12,8

12,6

12,4

11,9

11,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3,3

3,6

4,0

4,1

4,4

4,5

4,6

4,8

4,7

4,7

4,8

4,7

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

67,4

63,5

58,4

55,9

52,5

50,4

47,9

45,2

43,4

41,9

41,2

41,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості». Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 13/03/2018