Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січень 2018 року

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2018р.

до

грудня 2017р.

Січень 2018р.

до

січня 2017р.

 

Промисловість

B+C+D

93,0

115,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

87,3

136,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

103,3

121,5

Переробна промисловість

С

77,0

153,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

69,1

165,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,1

74,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,4

121,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,5

1174,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

62,4

126,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

69,9

168,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,7

103,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,6

90,9

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 01/03/201