Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січень–лютий 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2018р.

до

січня 2018р.

Лютий 2018р.

до

лютого 2017р.

Січень– лютий 2018р. до

січня– лютого 2017р.

 

Промисловість

B+C+D

100,2

120,9

118,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,2

128,6

132,6

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

90,3

115,1

118,3

Переробна промисловість

С

110,6

140,4

146,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

100,4

160,6

163,1

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

120,9

76,4

75,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

118,3

110,4

115,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,3

1749,4

1398,9

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

121,6

127,7

126,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

120,2

151,4

158,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

113,9

94,4

98,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,6

109,4

99,3

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/03/201