Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січеньберезень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2018р.

до  лютого

2018р.

Березень 2018р.

до

березня 2017р.

Січень– березень

2018р. до

січня– березня 2017р.

Промисловість

B+C+D

107,2

123,7

120,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

108,6

116,2

126,4

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

112,0

107,1

114,2

Переробна промисловість

С

106,2

124,0

137,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

116,5

154,6

160,4

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

122,5

102,7

84,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

112,4

109,9

113,1

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,3

1001,5

1238,5

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої

мінеральної продукції

22, 23

103,3

81,4

105,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

91,3

115,1

140,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

100,5

88,8

95,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,7

140,2

110,3

 ____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/04/201