Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січеньквітень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2018р.

до

березня

2018р.

Квітень 2018р.

до

квітня 2017р.

Січень– квітень

2018р. до

січня– квітня 2017р.

Промисловість

B+C+D

91,4

114,8

118,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,5

116,2

123,8

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

98,1

101,0

110,6

Переробна промисловість

С

93,6

131,9

136,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

85,2

144,8

156,4

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,4

118,0

92,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,7

117,0

114,1

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

67,1

866,0

1149,6

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

134,9

115,3

108,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

100,9

120,5

135,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96,3

105,8

98,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

84,1

111,9

110,7

 ____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 30/05/201