Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньтравень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2018р.

до

квітня

2018р.

Травень 2018р.

до

травня 2017р.

Січень– травень

2018р. до

січня– травня 2017р.

Промисловість

B+C+D

104,5

116,9

118,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

111,5

115,3

121,8

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

100,7

97,8

107,8

Переробна промисловість

С

120,0

130,8

135,0

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

119,7

142,1

152,9

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

100,5

105,4

94,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,3

109,3

113,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

165,2

1128,7

1144,7

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

117,0

105,0

107,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

79,4

78,7

120,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

109,6

101,1

98,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,2

121,0

112,3

 ____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/06/201