Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньчервень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Червень 2018р.

до

травня 2018р.

Червень 2018р.

до

червня 2017р.

Січень– червень

2018р. до

січня– червня 2017р.

 

Промисловість

B+C+D

99,9

111,7

117,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,9

112,8

120,1

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

101,1

98,1

106,0

Переробна промисловість

С

95,8

125,9

133,2

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

85,3

136,0

150,0

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

78,4

69,2

89,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,3

99,2

110,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,0

1306,2

1171,7

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,7

102,3

106,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

104,2

80,0

112,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96,7

105,6

99,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,1

109,4

111,8

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/07/201