Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньсерпень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2018р.

до

липня

2018р.

Серпень 2018р.

до

серпня

2017р.

Січень– серпень

2018р. до

січня–серпня 2017р.

Промисловість

B+C+D

100,6

107,1

114,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,9

108,6

116,2

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

102,5

104,3

104,8

Переробна промисловість

С

106,7

111,8

126,4

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

102,1

122,9

143,7

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

73,8

118,7

93,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,9

93,8

106,5

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,0

152,3

400,3

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110,2

110,5

106,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

104,2

59,9

100,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

124,0

104,0

100,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,3

103,3

111,5

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/09/2018