Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньвересень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Вересень 2018р.

до

серпня 2018р.

Вересень 2018р.

до

вересня 2017р.

Січень– вересень

2018р. до

січня–вересня 2017р.

Промисловість

B+C+D

102,2

102,0

113,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,7

108,0

115,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

99,1

104,9

104,8

Переробна промисловість

С

101,8

110,3

124,2

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

95,7

117,7

140,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

121,2

92,9

93,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,1

86,2

104,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,3

129,5

315,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,0

115,5

107,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

126,3

112,0

101,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

130,5

130,2

103,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,3

89,0

108,7

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

]

 

 

 Дата останньої модифікації: 29/10/2018