Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньлистопад 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2018р.

до

жовтня

2018р.

Листопад 2018р.

до

листопада

2017р.

Січень–листопад

2018р. до

січня–листопада 2017р.

Промисловість

B+C+D

92,3

97,4

111,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

85,6

89,6

111,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,4

106,7

104,8

Переробна промисловість

С

77,1

78,8

117,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

91,3

70,0

123,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

89,1

68,3

92,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

86,3

93,6

103,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

9,0

9,6

214,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

82,5

97,2

106,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,9

130,2

104,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

91,7

96,2

104,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,6

117,3

109,4

 ________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/12/2018