Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                   за січеньгрудень 2018 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2018р.

до

листопада

2018р.

Грудень 2018р.

до

грудня

2017р.

Січень–грудень

2018р. до

січня–грудня 2017р.

Промисловість

B+C+D

106,3

101,1

110,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,4

96,7

110,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,1

113,5

105,5

Переробна промисловість

С

102,8

85,8

114,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

88,3

62,0

115,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

104,4

109,3

93,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,6

97,7

102,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

849,4

90,2

193,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

72,5

78,6

104,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

99,6

85,0

102,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

78,0

98,4

103,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

112,0

110,1

109,5

 ________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 29/01/2019