Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1

                                                                                                 (остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

5781766,9

11546765,6

17764291,4

23152722,2

29038877,4

34560239,2

40173655,7

46170512,7

52303151,4

58956786,0

64855948,3

71160907,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3270844,6

6521631,5

9988228,3

13357299,1

17533234,5

21350518,2

25295840,0

29677889,9

34128880,8

38814026,4

42258911,6

45825025,6

64,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

372196,0

799741,4

1329714,5

1732065,3

2216034,2

2736519,3

3307735,4

3963147,5

4707975,5

5562060,4

6006296,8

6678801,0

9,4

Переробна промисловість

С

2898648,6

5721890,1

8658513,8

11625233,8

15317200,3

18613998,9

21988104,6

25714742,4

29420905,3

33251966,0

36252614,8

39146224,6

55,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

268325,1

510014,3

878763,7

1240072,2

1594507,9

1898304,8

2228387,8

2519775,6

2884357,8

3224037,0

3778358,0

4389914,5

6,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

31256,4

61999,6

97750,5

138190,8

173964,7

207650,9

249524,2

275031,5

319291,9

365623,2

416833,1

466065,1

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

474642,5

1000540,2

1534003,3

2063626,3

2629786,9

3115924,3

3681412,0

4232933,8

4736916,7

5287402,8

5809975,0

6244427,9

8,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1530705,5

2911747,4

4213157,3

5325492,7

6930285,0

8338058,7

9741151,6

11449531,8

13036030,1

14629167,0

15355649,3

16217119,3

22,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

279604,2

617664,0

982973,2

1585292,8

2342705,2

3052725,2

3746718,9

4521260,6

5252241,2

6017138,7

6634996,8

7083552,0

9,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

28922,9

70827,8

117649,2

162116,5

210725,5

248173,6

281017,1

318925,1

358378,1

414653,5

456956,2

505644,7

0,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

221922,2

425022,4

636418,2

834701,8

1082574,0

1316751,9

1552730,0

1805935,0

2132953,1

2485526,6

2869879,1

3215524,7

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2477890,9

4957014,4

7669512,8

9651624,7

11322211,7

12986153,3

14616156,7

16197773,8

17845161,2

19773795,7

22189508,8

24887846,3

35,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

33031,4

68119,7

106550,3

143798,4

183431,2

223567,7

261659,0

294849,0

329109,4

368963,9

407527,9

448036,0

0,6

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно

до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 12/03/2019