Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січень

2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

січень 2019р. до

довідково:

січень 2018р.

до

січня 2017р.

грудня

 2018р.

січня

    2018р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,2

100,3

86,7

х

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

75511

108,22

120,23

144,54

реальна, %

х

107,82

110,13

126,14

Заборгованість  із виплати заробітної плати5, усього, млн.грн

23,1

71,0

118,0

355,4

Індекс споживчих цін

х

101,1

108,3

101,86   

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

70892,4

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

87,2

94,9

115,5

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

102,5

100,0

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

78093

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

88,0

113,4

Капітальні  інвестиції, млн.грн

8449,47

х

84,78

132,19

Загальна  площа  прийнятих  в експлуатацію  нових  житлових будівель, тис.м2

404,21

х

77,310

131,84

Експорт  товарів, млн.дол. США

871,71

х

131,010

116,04

Імпорт  товарів, млн.дол. США

836,31

х

130,210

158,24

Сальдо (+,–)

35,41

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол. США

60,31

х

110,310

101,64

Імпорт  послуг, млн.дол. США

18,01

х

112,710

89,74

Сальдо (+,–)

42,31

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

77,9

68,4

134,3

82,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

99,1

123,0

90,9

127,8

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1835,9

78,8

110,8

107,5

____________                                                                                                                                                                                         

1 Дані  за  2018р.

2 Грудень  2018р.  у % до листопада  2018р.

3 Грудень  2018р.  у  % до  грудня  2017р.

4 2017р.  у  %  до  2016р.

5 Станом  на  1  січня.   

6 Січень  2018р. до  грудня  2017р.

7 Дані  за  січень–грудень  2018р.

8 Січень–грудень  2018р.  у  %  до  січня–грудня  2017р.

9 Січень–грудень  2017р.  у  %  до  січня–грудня  2016р.

10 2018р.  у  %  до  2017р.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  06/03/2019