Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2019 до

грудня 2018

Січень 2019 до

січня 2018

Промисловість

B+C+D

87,2

94,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

82,8

91,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,4

102,5

Переробна промисловість

С

71,8

81,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

86,4

78,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

50,9

67,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,9

92,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

64,7

53,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

73,4

92,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

65,9

80,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

73,9

84,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,7

100,7

 ________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 01/03/2019