Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                      за січень–лютий  2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2019р.

до січня

2019р.

Лютий 2019р.

до лютого

2018р.

Січень–лютий

2019р. до

січня–лютого 2018р.

Промисловість

B+C+D

95,3

90,3

92,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,1

90,8

91,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

92,0

104,3

103,4

Переробна промисловість

С

110,4

80,0

80,0

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

96,7

74,1

76,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102,2

56,0

61,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

113,7

88,2

89,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

74,4

41,9

48,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

138,7

106,1

100,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

113,2

52,5

53,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

124,3

93,7

89,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

87,4

89,3

95,1

 ________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/03/2019