Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньберезень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2019р.

до лютого

2019р.

Березень 2019р.

до березня

2018р.

Січень–березень

2019р. до

січня–березня 2018р.

Промисловість

B+C+D

115,6

97,2

94,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

122,5

102,2

94,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

111,1

103,4

103,3

Переробна промисловість

С

134,5

101,2

87,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

119,6

76,8

76,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

186,0

85,7

70,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

111,9

86,9

88,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

287,6

121,4

72,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

128,7

131,7

111,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

141,6

82,0

62,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

104,8

96,8

92,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,7

87,5

92,5

 ________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/04/2019