Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

 січень–квітень

  2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

 квітень  2019р. до

  січеньквітень

    2019р.

до

  січня–

  квітня

 2018р.

довідково:

  січеньквітень

    2018р.

до

 січня–

 квітня

   2017р.

березня

  2019р.

квітня

    2018р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

7,8

96,4

89,4

х

х

Середньомісячна  заробітна

плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

80451

103,62

119,73

118,64

124,95

реальна, %

х

102,62

110,73

109,64

110,45

Заборгованість  із виплати заробітної плати6 усього,

млн.грн

28,7

123,7

125,4

х

283,1

Індекс споживчих цін

х

101,1

108,3

103,87 

104,68

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

17942,5

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

100,8

106,9

97,2

118,9

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

101,9

100,7

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

689330

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

126,9

105,8

Капітальні  інвестиції, млн.грн

1750,51

х

х

82,6 4

144,65

Загальна  площа  прийнятих  в експлуатацію  нових  житлових будівель, тис.м2

235,01

х

х

281,24

83,15

Експорт  товарів, млн.дол. США

204,31

х

х

88,84

150,35

Імпорт  товарів, млн.дол. США

157,31

х

х

72,34

198,55

Сальдо (+,–)

47,01

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол. США

18,11

х

х

106,04

122,45

Імпорт  послуг, млн.дол. США

6,81

х

х

208,14

92,95

Сальдо (+,–)

11,31

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

404,2

93,6

133,6

131,7

79,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

393,0

102,2

96,0

91,9

113,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

7431,6

100,6

112,9

109,5

106,1

  ________________                                                                                                                                                                                                       

 1 Дані  за  січень–березень 2019р.

 2 Березень  2019р. до  лютого 2019р.

 3 Березень  2019р. до  березня  2018р.

 4 Січень–березень 2019р. до січня–березня  2018р.

 5 Січень–березень  2018р. до січня–березня  2017р.

 6 Станом  на  1  квітня.   

 7 Квітень  2019р. до  грудня  2018р.

 8 Квітень  2018р. до  грудня  2017р.

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  04/06/2019