Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньквітень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2019р.

до березня

2019р.

Квітень 2019р.

до квітня

2018р.

Січень–квітень

2019р. до

січня–квітня 2018р.

Промисловість

B+C+D

100,8

106,9

97,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,1

109,2

98,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,9

104,6

103,7

Переробна промисловість

С

104,8

113,2

94,1

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,0

94,6

80,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,9

69,6

70,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

95,2

89,4

89,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,0

184,5

92,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

113,9

111,1

111,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

88,1

70,3

64,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

111,0

113,3

97,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,9

101,9

94,6

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/05/2019